Pär SegerdahlFörr fick ekonomer nobelpriset för att de identifierade människan med ett ekonomiskt rationalitetsideal.

Numera får de nobelpriset för att de påpekar att människan inte är rationell.

Uppenbarligen vet ekonomer hur hur de maximerar nobelpristilldelningen med ett intellektuellt kapital de aldrig hade. 🙂

Pär Segerdahl

Vi hittar nya vinklar : www.etikbloggen.crb.uu.se