Taiwanesiska forskare kan tvingas förstöra miljoner biobanksprover på grund av svårigheter att samla in samtycke. Läs mer här.

Nyheten illustrerar ett tema i tidigare blogginlägg (som här, här och här). Förra året introducerades ny etisk reglering av biobanker i Taiwan. Syftet var att skydda försökspersoner. Men eftersom det är en dyr, tidskrävande och osäker procedur att kontakta miljoner provlämnare långt efter att de lämnat sina prover, kan resultatet bli att deras prover förstörs. Därmed förhindas, försämras eller omintetgörs forskning om utbredda sjukdomar som det rimligen ligger i provgivarnas intresse att se utforskade. Etisk reglering och samtyckesordningar kan uppenbarligen själva skapa etiska problem!

Pär Segerdahl

Vi vet vad som är på gång : www.etikbloggen.crb.uu.se