Jag citerade apor på ett symposium förra månaden. Läs mer på the ethics blog.

Pär Segerdahl

Vi skriver om apor : www etikbloggen.crb.uu.se