Etikbloggen

En forskningsblogg från Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Etikett: lagstiftning (Sida 2 av 7)

Tvång av barn i vården – har barn rättigheter?

Synen på barn har förändrats. Det påstås att barn numera betraktas som fullvärdiga rättighetsbärare. Frånvaron av rättslig reglering som medger tvång av barn inom hälso- och sjukvården väcker dock frågan om barn i praktiken kan anses ha några rättigheter. Barns rättigheter betraktas som viktiga och har uttryckligen stärkts i såväl nationell som internationell rätt. Ofta […]

Juridisk abort: med rätt att dra vidare

Med ett renodlat tänkesätt kan man slå världen med häpnad. De senaste månaderna har Liberala ungdomsförbundet (LUF) gjort flera utspel som slagit inte minst moderpartiet med häpnad – exempelvis att incest och nekrofili bör tillåtas. Staten ska inte styra enskilda människors kärleksliv. Förmodligen är ungdomspolitikerna stolta över sin radikalitet. De är liberalare än liberalismen själv. […]

Global bioetik: varje kultur sin egen etnobioetik?

Med globaliseringen sprids även bioetiken över världen. Det sker inte utan friktion, för bioetiken förknippas med västerländsk filosofi. Är det tänkandet tillämpbart i andra kultursfärer? Världsdelarna dit bioetiken sprids kan dessutom ha en kolonial historia, såsom Afrika. Ska de nu återigen hamna under västerländskt inflytande? I en artikel i Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics diskuterar […]

Nätkurs i forskningsetik våren 2016

Alla som på något sätt hanterar forskning behöver också kunna reflektera kring forskning. Inte bara forskarna själva, utan även finansiärer, tidskriftsredaktörer, ledamöter i forskningsetiska nämnder, administratörer, journalister, myndigheter, organisationer, politiker med flera. Vad gör du när du misstänker forskningsfusk? Vad är oredlighet? Vilka etiska och juridiska regelverk styr datahantering eller forskning på människor och djur? […]

Nyhetsbrev 4 om biobanker

Nu kan du läsa årets fjärde nyhetsbrev från CRB och BBMRI.se om etik och juridik kring biobanker: Biobank perspectives: current issues in biobank ethics and law Nyhetsbrevet innehåller tre notiser: Moa Kindström Dahlin beskriver arbetet med etiska och juridiska frågor i den europeiska biobank-plattformen BBMRI-ERIC. Hon reflekterar också över vad juridik är. Josepine Fernow presenterar två […]

Fri datatillgänglighet är reglerad tillgänglighet

Vi förknippar vanligen fri tillgänglighet (”open access”) med publicering av vetenskapliga artiklar som vem som helst med tillgång till internet kan läsa, utan betalspärr. Begreppet fri tillgänglighet används numera även om forskningsdata. Jag har skrivit om denna trend mot öppna data tidigare på Etikbloggen: Att öppna sig för öppenhetens norm Öppna forskningsplattformar och öppna data I […]

Rätt att ha rätt? Om rättsvetenskapens etik

När man arbetar som jurist vid ett tvärvetenskapligt centrum för forsknings- och bioetik, uppstår ofta frågor om relationen mellan juridik och etik. En sådan fråga är vilken slags etisk kompetens som behövs inom rättsvetenskapen. Jag ska här peka på några etiska utmaningar vi som forskar inom juridiken ställs inför. Men framför allt ska jag bekänna […]

Nyhetsbrev 2 om biobanker

Nu kan du läsa årets andra nyhetsbrev från CRB och BBMRI.se: Biobank perspectives: current issues in biobank ethics and law Nyhetsbrevet innehåller fyra notiser: 1. Anna-Sara Lind presenterar en ny bok, Information and Law in Transition, och bidragen till boken av forskare från CRB. 2. Anna-Sara Lind beskriver läget för den tillfälliga lagen om forskningsregister. […]

Datainspektionen avstyrker förlängning av tillfällig registerforskningslag

Då den nya lagen om forskningsdatabaser blir försenad, finns nu ett förslag om att förlänga den tillfälliga lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa (till och med 31 december 2017). Datainspektionen (DI) avstyrker förlängning. Man menar att viktiga brister som tidigare påpekats inte åtgärdats samt att kraven på […]

Experten i verkligheten

Experten som fått ett uppdrag i verkligheten upphör delvis att vara expert. Ta datorexperten som skapar ett datasystem för Skattemyndigheten, eller för Swedbank, eller för Akademiska Sjukhuset. Ska dessa datasystem fungera på plats, måste experten öppna sig för vad denne inte vet så mycket om: hur verksamheterna vid myndigheten, eller vid banken eller vid sjukhuset […]

« Äldre inlägg Nyare inlägg »