Pär SegerdahlEn intellektuell person vill gärna förstå varför allt är som det är. Den viljan driver forskning och resulterar i många viktiga upptäckter om naturen och analyser av samhället.

Viljan att dyka under ytan kan även tänjas till en allmän livsattityd. Vilken attityd? Attityden att inget är var det är. Livet är bara yta. Det riktigt verkliga ligger under ytan.

Det finns exempelvis samtalsforskare som frågar sig varför vissa yttranden uppfattas som frågor medan andra yttranden uppfattas som svar. De formulerar samtalsregler, som om reglerna möjliggjorde att vi uppfattar vissa samtalsbidrag ”som” frågor medan andra samtalsbidrag uppfattas ”som” svar.

Viljan att dyka under ytan har här blivit en attityd där allt du trodde fanns får ”som-struktur”. Det finns i grund och botten inga frågor och svar. Under frågorna och svaren finns dolda regler, som gör att vi hör yttranden SOM frågor eller svar.

Livet är ett ytfenomen som intellektet genomskådar när det dyker ner under vad du naivt trodde helt enkelt fanns där.

Eller har vi drunknat i intellektualism?

Pär Segerdahl

Vi tänker om tänkande - Etikbloggen