Etikbloggen

En forskningsblogg från Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Månad: oktober 2016

Hur lyssnar vi till (rätt) patienters röster?

I princip alla anser att det är viktigt att lyssna på patienterna. Men hur ser vi till att det vi hör är de rätta rösterna? Att involvera patienter och ta hänsyn till deras perspektiv har hamnat i fokus i vården under senare år. Och även om det framförallt gäller i klinisk praxis kan vi förvänta […]

Räddade medicinen livet på etiken?

För omkring trettiofem år sedan skrev Stephen Toulmin en artikel på temat: Hur medicinen räddade livet på etiken. Jag finner den fortfarande läsvärd. Toulmin resonerade ungefär så här: Under 1900-talets sex första decennier mådde etiken inte alls bra. Man kan säga att den led av moralisk afasi: den kunde inte tala vettigt om verkliga etiska […]

Folkhälsokampanj i vården: mamma ska amma!

Folkhälsokampanjer gör vissa intrång i våra liv. Kanske är vi beredda att tillåta intrången. Vi protesterar en smula, för syns skull, men tar ändå åt oss av budskapet och börjar tänka att vi nog borde äta lite mer X och lite mindre Y. Somliga kampanjer gör dock intrång på känsligare områden av livet, i mer […]