Etikbloggen

En forskningsblogg från Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Månad: juni 2015

Våra publikationer om neuroetik och hjärnans filosofi

Vid CRB arbetar en internationell, tvärvetenskaplig forskargrupp med etiska och filosofiska frågor kring det neurovetenskapliga studiet av människans medvetande och hjärna. Som del av det europeiska Human Brain Project närmar de sig inte bara etiska frågor som uppkommer, eller som kan uppkomma, med utvecklingen och tillämpningen av neurovetenskapen. Inte minst utforskar de filosofiska frågor om exempelvis […]

Laboratorier tolkar gentester olika

En ny studie pekar på att resultat från genetiska tester inte alltid är så pålitliga som vi vill tro. En jämförelse mellan laboratorier som tillhandahåller sådana tester visar att en och samma genetiska variant kan tolkas olika. En viss genvariant kan alltså tolkas som ökad risk för bröstcancer av ett laboratorium, men som ingen ökad […]

Rätt att ha rätt? Om rättsvetenskapens etik

När man arbetar som jurist vid ett tvärvetenskapligt centrum för forsknings- och bioetik, uppstår ofta frågor om relationen mellan juridik och etik. En sådan fråga är vilken slags etisk kompetens som behövs inom rättsvetenskapen. Jag ska här peka på några etiska utmaningar vi som forskar inom juridiken ställs inför. Men framför allt ska jag bekänna […]

Nyhetsbrev 2 om biobanker

Nu kan du läsa årets andra nyhetsbrev från CRB och BBMRI.se: Biobank perspectives: current issues in biobank ethics and law Nyhetsbrevet innehåller fyra notiser: 1. Anna-Sara Lind presenterar en ny bok, Information and Law in Transition, och bidragen till boken av forskare från CRB. 2. Anna-Sara Lind beskriver läget för den tillfälliga lagen om forskningsregister. […]