Språket hjälper oss inte alltid att förstå varandra. Tvärtom kan det uppvisa vårt främlingskap. Den österrikiske filosofen Ludwig Wittgenstein är känd för bland annat detta uttalande: – Om ett lejon kunde tala, så kunde vi inte förstå det. Många antar att han talar om djur. Att han säger att djuren, till skillnad från människorna, aldrig […]