Etikbloggen

En forskningsblogg från Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Månad: januari 2012

Lästips med anledning av debatten kring LifeGene

För att illustrera hur motstridigt verkligheten kan uppfattas, vill jag idag ge två litteraturtips. Första tipset är en internationell bästsäljare som nyligen kom i svensk översättning: Den odödliga Henrietta Lacks, skriven av Rebecca Skloot. Boken handlar om en fattig svart kvinna som dog i cancer 1951. Utan hennes medgivande tog en läkare ett cellprov från […]

Etik vid universitetet – vad är det?

Etikforskning kan vitalisera växelspelet mellan fakta och värderingar. Hur kan man forska om etik? Finns det vetenskapliga svar på moraliska frågor? Hur ska samhället och människorna förhålla sig till etikforskning? Ska de böja sig som inför nya forskningsrön: ”Intressant, nu har etikforskarna bevisat att det är rätt att odla stamceller från mänskliga embryon”? Nej, det vore komiskt […]

Biobanker och järnvägar för framtida bruk

Datainspektionens beslut att stoppa biobanksatsningen LifeGene debatterades även förra veckan i Upsala Nya Tidning (UNT). Men på ett sätt som tycks strida mot hur jag tolkat situationen här på Etikbloggen. Så jag måste fundera vidare… Min tolkning har ju varit att LifeGene utgör infrastruktur för framtida forskning. När jag försökt förstå Datainspektionens (DI:s) beslut att […]

Etiska riddare av sorgliga skepnader… är vi allihopa?

I etiken är det svårt att skilja mellan illusion och verklighet. Ett aktuellt exempel: – Är det bra att Datainspektionen stoppat LifeGene? Då riskeras inte deltagarnas integritet. Vi får tid att se över det etiska regelverket. Men kanske skapas nya etiska hot medan vi är upptagna av att bygga ut regelverket som ska skydda mot… […]

Debatten om stoppade LifeGene fortsätter i Upsala Nya Tidning

Datainspektionens beslut att datainsamlingen till LifeGenes biobank är olaglig fortsätter att debatteras. Denna gång i en artikel på UNT Debatt. Sju forskare från Stockholm, Umeå och Uppsala skrev i fredags bland annat att Datainspektionens beslut är svårförståeligt. Det utgör en förändring av tidigare praxis. Den här typen av framåtblickande studie, där man samlar in data från […]