Jag har länge funderat över varför apor visar sig utveckla språk så som småbarn gör det: spontant. Däremot inte om man försöker specialträna dem. Läs mer på The Ethics Blog.

Pär Segerdahl

Vi skriver om apor : www etikbloggen.crb.uu.se