Etikbloggen

En forskningsblogg från Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Månad: mars 2018

Att bli medveten om något

Det finns många beskrivningar av företeelsen jag uppmärksammar i detta inlägg. Här är några beskrivningar: Att uppmärksamma något; att notera; att lägga märke till; att slås av; att observera; att bli klar över; att inse; att bli medveten om något. Alla är vi med om det. Med jämna mellanrum sker det som beskrivningarna pekar mot. […]

Intellektuella vanor hindrar självgranskning

Intellektet är världsligt utåtriktat. Det försöker få ordning på fakta om världen. Även när det riktas inåt, mot vårt eget medvetande, där intellektet hör hemma, tolkar intellektet medvetandet som om det vore ett objekt i världen. Intellektet blir aldrig medvetet om sig självt. Det expanderar alltid utåt, mot något annat. Den kinesiske filosofen Konfucius gav […]

Två åtgärder mot hedersförfattarkulturen

Inom akademin är det viktigt att veta vem som faktiskt bidragit som författare till de texter som publiceras. Dels för att författarskap är meriterande när forskare söker anställningar och forskningsmedel. Dels för att misstänkt oredlighet i forskning ska kunna utredas. Därför finns publiceringsetiska regler för akademiskt författarskap. De betonar att en författare inte bara ska […]