Etikbloggen

En forskningsblogg från Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Månad: mars 2016

Anteckningsbok, inte Facebook

Jag tar mig friheten att slå ett slag för anteckningsboken. Jag saknar rösterna som människor utvecklar när de brukar föra anteckningsbok. Samtalet med sig själv ger en resonansbotten – ”jag har tänkt på det här” – i samtalet med andra. Att de kollegiala strukturerna vid universiteten urholkas är oroande. Men vad jag framförallt oroar mig […]

Kritik av motiveringen av dynamiskt samtycke till biobanksforskning

Biobanksforskning har onekligen rört till det för forskningsetiken och kravet på informerat samtycke. Här har vi ju att göra med insamling av biologiska prover för framtida, ännu oplanerad forskning. Alltså kan man inte ge människor specifik information om forskningen som deras prover kommer att användas i. Det kan framstå som att fråga dem om samtycke […]

Sökandet efter medvetandet kräver begreppsliga klargöranden

Det är svårt att tänka på sig själv som en levande människa utan att referera till medvetandet. Vi definierar oss själva genom två särdrag: vi är vakna (vår medvetandenivå är mer än noll), och vi är medvetna om någonting (vårt medvetande är inte tomt). Det är rimligt att tänka sig att hjärnan är nödvändig för […]