Etikbloggen

En forskningsblogg från Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Månad: januari 2016

Nätkurs i forskningsetik våren 2016

Alla som på något sätt hanterar forskning behöver också kunna reflektera kring forskning. Inte bara forskarna själva, utan även finansiärer, tidskriftsredaktörer, ledamöter i forskningsetiska nämnder, administratörer, journalister, myndigheter, organisationer, politiker med flera. Vad gör du när du misstänker forskningsfusk? Vad är oredlighet? Vilka etiska och juridiska regelverk styr datahantering eller forskning på människor och djur? […]

Hur motiveras etiska riktlinjer?

Etiska riktlinjer för verksamheter som abort och embryonal stamcellsforskning ska naturligtvis vara välmotiverade. Men hur motiverar man att aktiviteter där mänskliga embryon och foster förstörs eller dödas bör vara tillåtna? Hur motiverar man att de bör förbjudas? Just för att frågorna är så känsliga och viktiga, väcks en vilja att finna den absolut bindande motiveringen. […]

Redigering av arvsmassan: ett hot mot det moraliska ekosystemet?

För några år sedan upptäcktes att bakterier kan skydda sig mot virusangrepp genom att klippa av virusets DNA-sträng på bestämda ställen. Upptäckten ligger till grund för nya, enklare och mer kontrollerbara sätt att ändra i arvsmassan. Man har börjat tala om att ”klippa och klistra” i arvsmassan; om att ”redigera” genomet. Den nya genetiska redigeringstekniken […]