Etikbloggen

En forskningsblogg från Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Månad: oktober 2015

Forskare formar mediabilden av syntetisk biologi

De flesta av oss hör om vetenskapliga framsteg genom media. Journalister och redaktörer väljer inte bara vilka nyheter vi ska få höra utan också hur de presenteras. Frågan är hur vi kan vara säkra på att det som rapporteras har kollats innan det går ut. Nu publiceras nya studier om hur media presenterar syntetisk biologi […]

Är det oetiskt att inte forska?

Vi har medicinsk forskning att tacka för många räddade liv; för längre liv med bättre hälsa. Vi har inte bara forskningen att tacka för detta, utan även det faktum att sjukvården bygger på forskning. Forskning och vård bildar en enhet, de förutsätter varandra. Samtidigt är medicinsk forskning inget oskyldigt tittande, utan kräver ofta interventioner i […]

Workshop och öppen föreläsning om reproduktionsetik

Bioetiken har en slagsida mot västerländska moraliska traditoner och sätt att resonera. Dessutom tenderar man att utgå från att de människor man resonerar om (patienter, forskningsdeltagare, sjukvårdspersonal…) tillhör samma tradition. I Sverige lever dock människor från stora delar av världen, inte minst från Mellanöstern och flera andra länder där många är muslimer. För att uppmärksamma […]

Att tänka till språkets gränser… för att sedan börja där

Jag läste i somras Immanuel Kants enorma arbete, Kritik av det rena förnuftet. Det slog mig att en av de ”metoder” han använder kunde beskrivas som: att tänka till språkets gränser. Hur gör man då? Så här till exempel: Jag ser ett moln på himlen och tänker att molnet är ”där uppe” (jag visar ”var” med […]