Att informera individer om deras genetiska sjukdomsrisker kan uppfattas som att stärka dem att fatta välgrundade beslut om framtida hälsa. Men vi reagerar på riskinformation inte bara som rationella beslutsfattare, utan även kroppsligt och med känslor och attityder. I en amerikansk studie undersöktes äldre personer som i ett genetiskt test visat sig ha risk att utveckla […]