Etikbloggen

En forskningsblogg från Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Månad: november 2013

Jag respekterar inte ditt beslut, för jag vill stödja din autonomi

Ibland blir viktiga ord totalitära. De börjar med att säga något angeläget, så vi lyssnar uppmärksamt. Men efterhand blir uppmärksamheten så ingrodd i själva orden, att de blir måttstocken på vad som är viktigt i mänskligt liv. Ett ord som genomgått en sådan process är ordet autonomi. Det började med att säga något angeläget. Nämligen att […]

Biobanks- och registerforskning: våra publikationer

På Centrum för forsknings- och bioetik i Uppsala studerar vi sedan många år etiken kring forskning med biobanksprover och persondata i register. Vill du se en nyligen uppdaterad sammanställning av våra publikationer på detta område, klicka på länken nedan: Biobank and Registry Ethics Report 2013 Sammanställningen är på engelska och innehåller även korta sammanfattningar av […]

Källor inom oss till metodologiska felsteg

På måndagsseminariet diskuterade vi en artikel om svårigheten att tolka vad människor menar när de svarar på enkäter. Jag bloggade nyss om detta: Vad svarar folk på enkäten? Artikeln vi diskuterade innehöll (som ni kanske minns från blogginlägget) två varningar till forskare som gör enkäter – varningar för: Egocentrism: Är frågorna du ställer verkliga för personerna som besvarar […]

Humoristiska och komiska tänkare

När jag läser filosofer slås jag av att somliga kan vara riktigt roliga. De har humor och jag skrattar med dem. Andra är snarare komiska i sitt krävande allvar; svåra att inte hitta på skämt om. Humor är inte det första man förknippar filosofi med. Knappast någon läser filosofi för att få sig ett gott skratt, […]