Vi söker två nya doktorander till CRB: 1. Doktorand i forskningsetik/bioetik. Denna anställning har två möjliga projektinriktningar: (a) Att reglera vetenskaplig oredlighet. (b) Etiska aspekter på prekonceptionell genetisk testning. 2. Doktorand i bioetik/medvetandefilosofi. Denna anställning har följande möjliga projektinriktningar: (a) Begreppsliga och empiriska analyser av medvetandets natur och funktion i ljuset av modern neurovetenskap och […]