Jag fick nyss frågan vad filosofi är. Jag svarade genom att försöka ange det ord som oftast förekommer när man filosoferar. Vad säger en filosof oftast? Jag tror att han eller hon oftast säger ”men…”: ”Men är det verkligen så?” ”Men borde inte då…?” ”Men kan man inte tänka sig att…?” ”Men hur kan man […]