Etikbloggen

En forskningsblogg från Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Månad: juli 2012

Humaniora, politik och samhällsnytta

Har vi någon glädje av humaniora? Bidrar humanistisk forskning till exportnettot? Hjälper den oss att leva längre och friskare? På DN-debatt skrev häromdagen tre företrädare för Stockholms universitet om tendensen i dagens utbildnings- och forskningspolitik, att prioritera medicin och teknik framför humaniora och samhällsvetenskap. Nog har de rätt. Så snart ordet ”forskningssatsning” används av politiker, […]

Registerskräck och demensvård

Jag läste en gammal svensk seriestripp, som jag minns så här. Ett postkontor har öppnat inne på huvudorten. En bonddräng kommer in och frågar: – Har det kommit brev till mig? – Vad heter du då? – Karl Jonsson. Posttjänstemannen tittar efter: Nej, inga brev till Karl Jonsson. Drängen vänder på klacken. Men just som […]

Att arbeta med sitt betraktelsesätt

De senaste två blogginläggen, om moralisk övertygelse och om moralens grund, slutade i ett fyrverkeri av frågor. Nu är det dags att besinna sig! Här är vad vi kom fram till: Övertygelse och skäl är på samma nivå. Övertygelse och skäl tillhör samma betraktelsesätt. Detta förbryllar, för vi tycks innestängda i våra perspektiv. Hur kan […]

Mer om moralens grund

På Etikbloggen förra veckan startade jag ett fyrverkeri av frågor om våra moraliska övertygelsers grund. Allt började med jag sa att argumenten för våra övertygelser är på samma nivå som övertygelsen. Övertygelse och skäl tillhör samma moral. Grunden måste, om den finns, vara hela betraktelsesättets grund; både övertygelsens och skälens grund. Grunden framstår då som dunkel. Den […]

Kan moralisk övertygelse hitta hem till sin grund?

Jag blir inte kvitt frågan om den moraliska övertygelsens grund. Vi är helt säkra på vår sak: man får inte forska på mänskliga embryon… eller så får man göra det. Varifrån kommer säkerheten i övertygelsen? Har den någon grund? Finns grunden inom oss? Finns den utanför oss? Skälen vi anger brukar komma tillsammans med övertygelsen. […]