Regeringen presenterade idag nya regler för forskningsregister. De nya reglerna ska innebära att LifeGene, som i december 2011 stoppades av Datainspektionen, ska kunna fortsätta. Exakt när är dock oklart. Läs mer om de nya reglerna i Utbildningsdepartementets pressmeddelande. Där finns även en länk till webutsändningen med Jan Björklund. Pär Segerdahl